Neden biz?

Küçük adımlar anaokulunda çocuklarımız, yaşayarak öğreniyor. Okul öncesi eğitiminin ilk önce kendini keşfetmek olduğuna inanan Küçük Adımlar Anaokulu yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Neden Biz?

Küçük Adımlar Bahçeşehir Anaokulu ‘nda çocuklarımız, yaşayarak öğreniyor. Okul öncesi eğitiminin ilk önce kendini keşfetmek olduğuna inanan Küçük Adımlar Anaokulu yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle öğrencilerimizin merakları doğrultusunda öğrenmelerini sağlayıp bunu hayat boyu sürdürmelerini konusunda destekliyoruz. Küçük Adımlar Anaokulu, akademik bilgiyle birlikte, araştırmaya yöneltici neden sonuç ilişkisi kurabilen, özgüven duygusunu geliştiren ve farkındalıklı bireyler olmalarını sağlayan bir eğitim sistemini uygulamaktadır.

kucuk-adimlar-anaokulu-neden-biz

Eğitim Sistemimiz

Küçük Adımlar Anaokullarında, her çocuğu bütünsel olarak tanımaya inanıyor ve sosyal, duygusal ve akademik açıdan kendine güvenen, yeteneklerini açığa çıkarabilen çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Uzun deneyim ve araştırmalar sonucunda akademik destek alarak geliştirdiğimiz; Montessori, Waldorf, Reggio Emmilia ve High Scope, Fin , Gems,Scamper Eğitim ekolü gibi dünyada kabul gören okul öncesi eğitim yaklaşımlarının en iyi ve etkili yanları merkeze aldığımız eğitim programımız çocuğun bütünsel gelişimi ve yüksek yararını hedeflemektedir.

Okullarımızda yürütülen TAM ZAMANLI ÇİFT DİLLİ eğitim programının temel ilkeleri çağın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Bu ilkeler şöyledir:

* Bütünsel Öğrenme ve Gelişme Okullarımızda çocuklar kendi fikirleri, düşünceleri ve ihtiyaçları olan benzersiz bireyler olarak görülmektedir ve bu nedenle çocukların hem fiziksel hem de duygusal refahı ve yetkinliklerini geliştirmeye öncelik verilmektedir

*Öğretmenlerin Niteliği ve Hizmet içi Eğitim Küçük Adımlar Anaokullarında, öğretmenlerin çok önemli olduğuna inanılmaktadır. Tüm öğretmenler araştırmaya dayalı yöntemler konusunda iyi eğitilmeli ve kaliteli eğitim sunmak için sürekli öğretmen eğitimi ve gelişimi ile meşgul olmalıdır. Kurumumuzda takip edilen hizmet içi eğitim faaliyetleri sayesinde öğretmenlerin, becerilerine güvenen ve diğer eğitimcilerle iş birliği yapma ve profesyonel topluluklar oluşturma becerisine sahip bağımsız ve yaratıcı eğitimciler haline gelmeleri hedeflenmektedir.

*Sürdürülebilir Deneyim ve Uygulamalar Okullarımızda eğitimin tüm yönlerinin toplum için kalıcı ve önemsenen uygulamaları içermesi gerektiğine inanılmaktadır. Sürdürülebilirlik, eğitim faaliyetlerimizde yerel kültürü dahil etmek ve çocuklara şefkati, saygıyı öğretmek gibi sosyal uygulamalardan, çocukların doğa ile ilişkilerini geliştirmek ve çevreye duyarlı olma ve özen gösterme istekleri gibi ekolojik hususlara kadar hayatın birçok alanını kapsamaktadır.

* Çapraz Beceriler ve Öğrenme Alanları . Okullarımızda, çocuklara mevcut bilgilerini yeni bağlamlarda nasıl uygulayacakları eğlenceli yöntemler, hareket, keşif, günlük rutinler ve kendini ifade etme yoluyla öğretilmektedir.

* Her yerde ve Her Zaman Öğrenme Okullarımızda öğretmenler bu anları tanımak ve öğrenme fırsatlarını artırmak için yönlendirilirler. İçinde bulundukları çevre, çocukların günlük öğrenme deneyimlerinde de önemli bir rol oynadığı için mümkün olduğunca zengin bir ortam yaratılması gerektiğine inanılmaktadır. Ayrıca çocukların kolektif olarak tüm duyularının aktif edildiği sınıf dışı eğitim faaliyetlerine de sıkça yer verilmektedir.

*En Etkili Öğrenme Yolu: Oyun   Küçük Adımlar Anaokullarında, müfredatımız ve öğretmenlerimiz, oyunu nasıl geliştirecekleri ve daha fazla öğrenme için nasıl zenginleştirecekleri üzerinde durmaktadır. Ayrıca oyunun içsel yönüne değer verilmekte ve serbest oyuna öncelik verilmektedir.

*Öğrenmenin Sosyal Deneyim Yönü :  Okullarımızda yürütülen program anlayışına göre bilgi en kolay; çocukların başkalarıyla olan ilişkileri yoluyla öğrendikleri anlamına gelen sosyal bir yolla inşa edilir. Bir topluluk duygusu oluşturmak, akran öğrenimi ve diğer çocuklarla ve yetişkinlerle anlamlı ilişkiler geliştirmek, Küçük Adımlar Anaokulları pedagojisinin temel unsurlarıdır

*Sorgulama ve Keşfetme Temelli Öğrenme: “Sorgulamaya dayalı öğrenme”, eğitim yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır. Öğretmenlerimiz, çocukların sorularını, meraklarını ve ilgi alanlarını dikkatlice gözlemlemekte ve bu ipuçlarını öğrenmeye rehberlik etmek için kullanmaya dikkat etmektedir.

çocuklarda-dinleme

Eğitim Programımız

  • Çember Saati
  • Türkçe Dil Etkinliği
  • Okuma Yazma Hazırlık
  • Scamper Çalışmaları
  • Fen Doğa matematik
  • Rehberlik Saati Grup Ounları
  • Ayın Kişisi
  • Ayın Ülkesi
  • İngilizce

Branş Eğitimimizi Destekleyen Dersler

KİDSNOOK SENSORYTİME: Masal anlatıcılığı sanatını Kids nook markası ile okulumuzda çocuklarımıza  haftada bir gün özel yapılmış ders programımız ve masal öğretmenimiz eşliğinde yaparak yaşayarak öğrenmelerini hedefliyoruz.

ROBOTİK KODLAMA :Eğlenirken öğrenme ilkelerine göre hazırlanan oyun destekli robotik kodlama derslerimizde çocuklarımız  sorun çözme, takım duygusu ,iş birliği ve başarı becerilerini kazanırlar.

MÜZİK-ORFF: Çocuklar okulöncesinde orff eğitimi sayesinde zihinsel ve bedensel olarak çabuk gelişirler.Bu yöntemle hafızaları güçlenir ve problem çözme alanında başarılı olmalarını sağlar.sosyal ve kişisel sorumluluğa sahip olurlar.

SATRANÇ : Satranç, çocuklara sorun çözmeyi ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğretmesiyle de dikkat çekiyor. Satranç oynadıkça kritik etme ve analitik düşünme yeteneği kazanan çocuklar, neden sonuç ilişkilerini daha iyi kavrayabiliyor ve böylece mantık yürüterek çeşitli çıkarımlarda bulunabiliyorlar.

Yetenek ve İlgi alanına göre dersler

FİZİKSEL BECERİ VE KOORDİNASYON: Okullarımızda; çocuklar bu branş ile kendi yaşamı için fiziksel aktivite alışkanlığı kazanır. Küçük ve büyük kas motor gelişimlerini destekler ve geliştirir.

BALE: Okullarımızda bale branşı ile  soyut düşünme becerisi gelişir.Çocukların yön bulma, müziğe göre hareket etme, düşünme ve konsantrasyon becerileri artar. Özellikle çocuklar bir sonraki hareketi zihinlerinde canlandırarak zihinsel gelişimlerini hızlandırırlar.

YÜZME:  Düzenli yapılan yüzme egzersizleri kasları güçlendirir, vücut koordinasyonunun gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle okullarımızda çocuklarımıza haftada 2 gün yaz okulunda deneyimli yüzme  eğitmenimizle dersler verilmektedir.

Küçük Adımlar Bahçeşehir Anaokulu ile ilgili detaylı bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz