Yaş grupları

Beraber saatlerde yapılan sohbetlerde çocuklarımız zaman kavramlarından, haftanın günlerine kadar yapılan sohbette birey olduklarının farkına varır.

2-3-yaş-grubu

2-3 Yaş Grubu

Küçük Adımlar Bahçeşehir Anaokulu yaş gruplarımız kendi arasında  doğum aylarına göre ayrılmaktadır.Amacımız eğitimimizin yaş gruplarına göre doğru uygulanmasını sağlamaktır. 30-36 ay arasındaki çocuklarımız için Küçük Adımlar Anaokulları’nda temel hedefimiz onların sosyal becerilerini geliştirmektir. 2 yaş grubumuz için, tüm gelişim alanlarını destekleyen gelişimsel çocuk merkezli bir eğitim modeli uygulanmakta olup, deneyimli eğitim uzmanlarımız tarafından sürekli takip edilmektedir. 2 yaş grubumuz için oyun kurmaları (kurallı-kuralsız) ikinci büyük hedefimizdir.

Çocuklarımızın kendini ifade etme biçiminin oyun oynamak olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte ince-kaba motor hareketlerini geliştirmek için örneğin sınırlı boyama teknikleri ile el-göz koordinasyonunu da geliştirmek hedeflenmektedir. Kaba motor becerileri için her sabah öğretmenleri eşliğinde yapılan sabah sporu çalışmaları haftada bir gün alanında uzman spor eğitmeni tarafından yapılan spor dersi özgüvenlerini, cesaretlerini ve fiziksel kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı bir program uygulanır.

Çember zamanlarında yapılan sohbetlerde çocuklarımız zaman kavramlarından, haftanın günlerine kadar yapılan sohbette birey olduklarının farkına varır. Küçük Adımlar Anaokullarında, müfredatımız ve öğretmenlerimiz, oyunu nasıl geliştirecekleri ve daha fazla öğrenme için nasıl zenginleştirecekleri üzerinde durmaktadır. Ayrıca oyunun içsel yönüne değer verilmekte ve serbest oyuna öncelik verilmektedir. Sorgulamaya dayalı öğrenme, eğitim yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır. Öğretmenlerimiz, çocukların sorularını, meraklarını ve ilgi alanlarını dikkatlice gözlemlemekte ve bu ipuçlarını öğrenmeye rehberlik etmek için kullanmaya dikkat etmektedir

Dil gelişimleri için hikaye saatinde okunan kitaplar, şarkılar ve tekerlemeler günlük kullandıkları kelime dağarcıklarını geliştirmede büyük rol oynar. Yapılan bütün etkinlikler parmak oyunları, dramatizasyon çalışmaları ile desteklenir. Aynı zamanda çocuklarımızın karşılaştıkları sorunlar, durumlar karşısında çözüm üretebilmeyi ve kendini ifade edebilmesi için her zaman alan tanınır.

Çocuklarımızın kendini ifade etme biçiminin oyun oynamak olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte ince-kaba motor hareketlerini geliştirmek için örneğin sınırlı boyama teknikleri ile el-göz koordinasyonunu da geliştirmek hedeflenmektedir. Kaba motor becerileri için her sabah öğretmenleri eşliğinde yapılan sabah sporu çalışmaları haftada bir gün alanında uzman spor eğitmeni tarafından yapılan spor dersi özgüvenlerini, cesaretlerini ve fiziksel kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı bir program uygulanır.

Beraber saatlerde yapılan sohbetlerde çocuklarımız zaman kavramlarından, haftanın günlerine kadar yapılan sohbette birey olduklarının farkına varır. Bilimsel etkinliklerimiz ile çocuklarımız çevresinde olup bitenler hakkında fikir sahibi olup onları nerede, nasıl ve ne zaman kullanacaklarını öğrenirler.

Dil gelişimleri için hikaye saatinde okunan kitaplar, şarkılar ve tekerlemeler günlük kullandıkları kelime dağarcıklarını geliştirmede büyük rol oynar. Yapılan bütün etkinlikler parmak oyunları, dramatizasyon ve faaliyetler ile desteklenir. Aynı zamanda çocuklarımızın karşılaştıkları sorunlar, durumlar karşısında çözüm üretebilmeyi ve kendini ifade edebilmesi için her zaman alan tanınır.

3-4-yaş-grubu

3-4 Yaş Grubu

36-48 ay arasındaki çocuklarımız; kendine güvenen, sorunlar karşısında çözüm üretebilen, sosyal, duygusal ve öz bakım becerilerini en iyi şekilde geliştirebilen, paylaşımcı, yaratıcı kendini ifade edebilen, bunlarla birlikte akademik eğitimlerini ve yabancı dil becerisini uzman ingilizce öğretmenler eşliğinde tam zamanlı olarak gerçekleştirirler. Alanlarında uzman branş öğretmenleri ile çocuklarımızın 5 gelişim alanı desteklenir. Buna göre bu alanlardaki hedeflerimiz:

 • Tahmin etme
 • Merak ve sorgulama
 • Problem çözme
 • Gözlemleme ve inceleme
 • Akranlar ve öğretmenlerle sağlıklı iletişim ve iş birliği yapmadır.
 • İleriki okul deneyimlerinin temelleri bu sınıflarımızda atılır.
4 5yas grubu

4-5 Yaş Grubu

48-60 ay arasındaki çocuklarımızın bedensel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, iyi alışkanlıklar kazandırmak ve Türkçe’yi dilbilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilmesini sağlamak öncelikli hedeflerimizdir. İlkokula hazırlık çalışmalarınının başladığı eğitim programımız ve uzman kadromuz sayesinde, yaş özelliklerine uygun tasarlanmış sınıflarda akademik eğitim üst seviyede verilir.

Bu yaş gruplarında bilimsel araçları kullanma,sıralama sınıflandırma eğitimleri de önceki senelerde öğrendiklerine pekiştireç olması hedefimizdir.  Tam zamanlı uzman İngilizce öğretmenler eşliğinde İngilizce eğitimi ile yaşayarak deneyimlemeleri sağlanır.

hazirlik sinifi

Hazırlık sınıfı

60-72 ay grubundaki öğrencilerimiz için akademik bilgiyle birlikte, araştırmaya yöneltici, neden sonuç ilişkisi kurabilen , özgüven duygusunu geliştiren ve farkındalıklı bireyler olmalarını sağlayan bir eğitim sistemi uygulanmaktadır.

 •  Sadece 6 yaş çocuklarımıza ait oyun, eğitim ve öğretim gereksinimlerini karşılayan özel sınıf.
 • Çocuklar için en kalıcı ve etkili öğrenme yöntemi sorgulama ve keşif yoluyla öğrenmedir.  Yapılan araştırmalar sorgulama ve keşfetme süreçlerinin çocuklarının beyin gelişimine önemli katkı sağladığını ve farklı loblarını paralel olarak aktif kıldığını göstermektedir. “Sorgulamaya dayalı öğrenme”, eğitim yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır.
 • Bilimsel araçları kullanma – Sıralama ve sınıflandırma
 • Standart dışı ve standart ölçüm araçları kullanarak ölçüm
 • Gözlemleme ve inceleme – Mühendislik ve inşaat becerileri
 • Veri toplama ve yorumlama – Bulgularını kaydetme (öğrencilerin çizebilmesi veya yazabilmesi)
 • Tahmin etme -Merak ve sorgulama -Problem çözme

Becerilerini bu yaş grubunda geliştiriyoruz.

 • Uzman ingilizce öğretmenleri eşliğinde tam zamanlı İngilizce eğitimi.
 • Deneyimli öğretmenler ve gelişim uzmanları tarafından okul olgunluğu testleriyle ilkokula hazırlama ve gelişimsel eğrisini takip etme, tamamlama.
 • Arkeoloji Kulübü çalışmalarında ‘Minik Arkeologlar Tarihin İzinde’ programı ile çocuklarımızla tarihöncesi devirleri ve Arkeolojiyi öğreniyoruz.
 • İlkokula yerleştirme aşamasında bireysel aile danışmanlığı.
 • Etkin dinleme yöntemiyle, çocuklarımızın, sosyal-duygusal gelişimlerini destekleme.
 • Çocuklarımızı aile ortamı içinde mutlu ve sevgi dolu olarak yetiştirerek, ilkokul deneyimlerine hazır olmalarını sağlıyoruz.