doğal-yaşamın-önemi

Çocuk Gelişiminde Doğal Yaşamın Önemi

Çocuklara doğa sevgisinin ve doğa bilincinin kazandırılacağı dönem, erken çocukluk dönemidir. Çocuğun doğa ile etkileşimi, erken dönemde  doğaya karşı farkındalık geliştirmesine yardımcı olur, ileriki dönemde ise çocuğun ekolojik sorumluluğunun gelişmesini ve ekolojik bağlılığa saygı duymasını sağlamaktadır.

Erken çocukluk dönemi de dahil okul müfredatında doğanın kullanılması çocuklar için oldukça yararlı. Günümüzde hayli popüler olan Montessori,  Reggio Emilia gibi yaklaşımlar, doğayı eğitim müfredatının ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlar. Bu iki yaklaşımda da çocuklara somut ve gerçek yaşantılar sunuluyor. Böylelikle çocuklar yaparak ve yaşayarak deneyimleme ve öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Çocuklar doğada toprağa, suya, ağaca, bir kabuğa ya da hayvana dokunarak ve onları gözlemleyerek tanıyorlar. Özellikle Reggio Emilia yaklaşımında çevrenin önemi son derece büyüktür. Öğrenmenin gerçekleştiği ortam çevredir ve çevre çocuk için aynı zamanda bir öğretmen görevindedir.

 Doğanın çocuk gelişimindeki önemi yadsınamayacak hususlar içermektedir. Erken çocukluk döneminde doğadaki ilişkiler hakkında yeterli bir bilgi ve algıya sahip olmayan çocuklar için doğa etkinliklerinin sınıf ve okul içi etkinliklerde kullanılması onların bilişsel ve gelişimsel anlamda gelişmelerini sağlıyor.

 Yapılan birçok araştırmanın sonucuna göre doğada uzun süreler zaman geçiren çocuklarda dikkat eksikliği ve stres daha az görülüyor. Doğa ile iç içe yaşamanın, doğayı izlemenin, odaklama ve zeka üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Doğada yapılan etkinliklere ve öğrencilerin doğadaki yaşamı izlemesine zaman ayıran okullardaki öğrencilerin genel olarak akademik bakımdan daha başarılı oluyorlar.

doğal-yaşamın-önemi-2

Çocuk Gelişiminde Doğayla İç İçe Olmanın Faydaları Nelerdir?

  • Çocukların araştırma ve inceleme olanakları yakalamasına yardımcı olur,
  • Çocukların gözlem, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmelerine ve ilerlemelerine olanak sağlar,
  • Çocukların yaratıcılıklarını ve hayal gücünü geliştirir,
  • Problem çözme becerilerini destekler,
  • Öz disiplinin gelişmesine yardım eder,
  • Dil ve kavram becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar,
  • Çocuğun stres ve kaygı düzeyini azaltır,
  • Fiziksel aktivite olanağı olduğu için kas gelişimini destekler
  • Çocukların hayvan sevgisini destekler

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir