okul-öncesi-dönemde-branş-derslerinin-önemi

Okul öncesi dönemde branş derslerinin önemi

Branş dersleri öğrencilerin bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini en fazla destekleyen dersler arasındadır. Bu dersler öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerine, yaratıcılıklarını geliştirmelerine, estetik gelişim sağlamalarına, özgüven kazanmalarına ve kendilerini tanımalarına dönem itibariyle en fazla katkı sağlayacak derslerdir. Dolayısıyla bu derslerin bu özellikleri nedeniyle amaçlarına uygun kullanılması da önemlidir.

küçük adımlar anaokulu ingilizce-dersleri

İngilizce

Küçük yaşlardaki çocukların dil öğrenme yetenekleri, genellikle yetişkinlerden daha hızlıdır ve bu durum bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle, dil gelişimine büyük katkı sağlayan ve okul öncesi dönemde daha kolay öğrenilen yabancı dil derslerinin, çocukların eğitimine entegre edilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Okul öncesinde dil öğrenimi, çocukların bilişsel ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra kültürel açıdan da zenginleşmelerini sağlar. Bu dersler, çocuklara dilin yanı sıra kültürel çeşitlilik konusunda da farkındalık kazandırabilir. Bu sayede, küçük yaştaki bireyler, büyüdüklerinde daha etkili iletişim kurabilen ve küresel perspektife sahip bireyler olarak yetişebilirler.

yaratici drama

Yaratıcı Drama

Kendilerini ifade edebilme, beden dilini kullanabilme ve iç dünyalarını rahatça dışa vurabilmeleri üzerine egzersizlerle çocukları yönlendirir ve geliştirir. Böylece; ilkokul çağından itibaren birey olmanın ne demek olduğunu, insan ilişkilerini anlamalarını, kendileriyle ve çevreleriyle barışık olmalarının onlara katacağı artıları göstermek ve sağlamaktır. Okul öncesi eğitimde ders aralarına yaratıcı drama etkinliklerini de iliştirmek önemlidir.

küçük adımlar anaokulu ingilizce-dersleri

Satranç

Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir  çoklu zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Satranç, çocukların düşünme süreçlerini iyileştirir ve onlara problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Oyun sırasında karar verme ve hesaplama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur, bu da genel zihinsel gelişimlerine olumlu bir katkı sağlar.

Sonuç olarak, satranç, zihinsel gelişim, stratejik düşünce ve problem çözme yeteneklerini güçlendiren çok yönlü bir oyun olarak çocukların eğitiminde önemli bir araç olabilir. Bu nedenle, satrançın eğitim programları içinde yer alması, çocukların bilişsel ve stratejik becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilir.

beden-eğitimi-çocuk

Beden Eğitimi ve Jimnastik

Kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.                           

görsel-sanatlar

Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve motor becerilerini kapsayan geniş bir süreç içinde yer aldığı derslerimizde, öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek adına çeşitli stratejiler benimsemekteyiz. Ders başlangıcında, öğrencilerimizle birlikte verilen konuyla ilgili beyin fırtınası yaparak etkinliklere dinamik bir başlangıç yapılır. Bu, öğrencilerin konuya aktif bir katılım göstermelerine ve derse olan ilgilerini artırmalarına olanak tanır.

Öğrencilerimiz, hayal güçlerini kullanarak konuyu kişiselleştirir ve zihinlerinde canlandırır. Bu, öğrenilen bilgilerin sadece akademik bir düzeyde değil, aynı zamanda duygusal bağlamda da anlamlı hale gelmesine katkı sağlar. Hayal etme ve düşünme süreçleri, öğrencilerin öğrenmeyi daha etkili hale getirmelerine yardımcı olur.

muzik

Müzik (Orf Yaklaşımı)

Aktif öğrenme ile yapılandırılmış okul öncesi müzik eğitimi çocuğun yaratıcı, özgüvenli, sosyal iletişim becerileri yüksek bir birey olarak yetişmesini sağlayacağı gibi onun kişiliğine estetik zenginlikler katacaktır. Küçük yaşlardan itibaren böyle bir eğitim anlayışıyla yetiştirilen bir çocuk, ileriki toplumsal yaşamı içinde problem çözme becerileri gelişmiş bir yetişkin olacaktır.

robotik-kodlama

Robotik Kodlama

Çocukların becerilerinin yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesine fırsat verilirken matematikten önce mantık, durum ve olaylara bakış açısı, kavram bilgisiyle üretici yanını ortaya çıkararak, işe yaradıkları duygusunu geliştirirken özgüvenlerinin küçük yaşlarda kazanılmasına yardımcı olur.

Okul öncesi dönemde hedef çocukların yetenek ve ilgilerinin birden fazla eğitim alanlarının kaynaşması ile oluşur.  Farklı derslere bakış açılarını ortak payda da buluşturarak ortaya koyar. Müzik ile resmin ahengi beden eğitimi hareketleri ile dramanın birleşimi, disiplinler arası, ritmik karakter ve fiziksel beceriler arasındaki ilişki, müziğin çevreyi algılamada ve motor becerilerinin arttırılmasında etkilidir.

1 thoughts on “Okul öncesi dönemde branş derslerinin önemi”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir