okul-öncesi-dönemde-problem-çözme-yetkisi

Okul Öncesi Dönemde Problem Çözme Becerisi

“Sanırım Bir Problem Var”

Okul Öncesi Dönemde Problem Çözme Becerisi; Okul öncesi dönem çocukların hayatında oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar, problem çözme becerilerini geliştirirler. Problem çözme becerisi, çocukların hayatlarının her alanında ihtiyaç duyacakları bir beceridir.

Bu beceri, yaşamın ilk yıllarından itibaren gelişmeye başlayan, özellikle erken dönemde desteklenmesi gereken, ebeveynler ve yakın çevrenin tutum ve becerileri aracılığıyla öğrenilen ve yetişkinliğe kadar gelişmeye devam eden sosyal bir beceri olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda düşünüldüğünde çocuklar, ilk problem çözme deneyimlerini ya yetişkin-çocuk etkileşimi sırasında ya da akranları ile deneyimlemektedirler.

Başlangıçta problem ile başa çıkarken yetişkin birine ihtiyaç duyan çocuk, gelişimsel olarak aşama kaydettikçe problem durumlarını kendi başına çözebilir hale gelmektedir.

Tüm bu özellikler sosyal problem çözme becerisinin yaşamın ilk yıllarından başlayarak gelişimsel bir eğri içerisinde ilerlediğine işaret etmektedir.

küçük adımlar anaokulu ingilizce-dersleri

Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerisi ve Yaşamdaki Etkileri

Spivack ve Shure’a göre sosyal problem çözme becerisinde başarılı olan çocuklar, başarılı olmayan çocuklara göre daha az dürtüsellik ve engellenme gösterirler. Bunun yanısıra problem çözme becerisi gelişmiş çocuklar çevrelerindeki bireylerin de stres durumlarına karşı daha duyarlıdırlar.

Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem becerisine sahip olmaları, onların ilerleyen yaşamlarındaki davranışsal uyumlarının da birer belirleyicisidir.

Sosyal problemlerle nasıl başa çıkacağı öğretilen çocukların sabırsızlık, agresiflik, aşırı duygusallık gibi özellikleri daha azdır; arkadaşları tarafından daha çok sevilirler ve akranlarıyla olan ilişkilerinde daha başarılıdırlar.

Aynı zamanda önemli bir sosyal kazanım olan sosyal problem çözme becerisinin erken dönemde kazanımı; akran kabulü, yüksek özgüven, ebeveyn ve öğretmen tarafından pozitif algılanma gibi pozitif sonuçlara ilişkin başarılı bir döngü geliştirmede de oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Bu nedenle sosyal problem çözmede sürekli olarak başarısızlık yaşayan çocukların sosyal izolasyon, akran reddi, okul başarısızlığı gibi problemlerle karşılaşmaları oldukça muhtemeldir.

Peki bizler çocukların problem çözme becerisine nasıl katkıda bulunabiliriz?

Okul oncesi donemde sosyal beceriler

Okul Öncesi Problem Çözme Etkinlikleri

Okul öncesi dönemde çocukların problem çözme becerilerini geliştirmeleri için birçok etkinlik yapılabilir. İşte, okul öncesi problem çözme etkinlikleri örnekleri:

Bloklarla Yapı Kurma

Bloklarla yapı kurma etkinliği, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmeleri için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu etkinlikte, çocuklara birçok farklı şekil verilir ve çocuklar bu şekilleri bloklarla yaparak problem çözerler. Bu etkinliğin amacı, çocukların hayal güçlerini geliştirmek ve problem çözme becerilerini güçlendirmektir.

Sosyal Problem Çözme Etkinlikleri

Sosyal problem çözme etkinlikleri, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmeleri için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu etkinliklerde, çocuklara günün akışından problemler verilir ve çocuklar bu problemleri çözmeye çalışırlar. Bu etkinliğin amacı, çocukların sosyal problem çözme becerilerini geliştirmek ve zihinsel gelişimlerini desteklemektir.

sağlıklı-sınırlar-3

Okul Öncesi Problem Çözme Etkinlikleri Neden Önemli?

Okul öncesi problem çözme etkinlikleri örnekleri, çocukların hayatlarının her alanında ihtiyaç duyacakları bir beceri olan problem çözme becerisini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, hayal güçlerini geliştirirler ve zihinsel gelişimlerini desteklerler. Ayrıca, problem çözme becerisi sayesinde çocuklar, karşılaştıkları problemleri daha kolay çözebilirler ve daha iyi bir gelecek için hazırlanırlar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir