küçük-adımlar-4

Okul Öncesi Dönemde Rehberlik Servisinin Önemi

Çocuğun, çevredeki her türlü uyarıcıya açık olduğu ve hızlı bir şekilde öğrenme gelişimi göstererek bazı kritik kazanımları edindiği dönemdir. Çocuk için kritik ve önemli olan bu dönemde onu sosyal, kişisel, eğitsel anlamda geliştirmek ve destek olmak adına rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 Özdenetim Becerileri Kazandırma, Özgüven Geliştirme

Özdenetim becerileri kazandırma,

 • Özgüven geliştirme,
 • Sosyalleşmeyi sağlama,
 • Benliğin tanınması ve kabul edilmesi

 Çocuğun Kendi Kararlarını Verebilmesi

 • Özdenetim becerileri kazandırma
 • Özdenetim, ‘belli bir hedef yolunda kişinin tepkilerini ve güdülerini kendisinin yönetmesi ve kontrol altında tutması’ olarak tanımlanabilir. Özdenetim aynı zamanda:
 • Otokontrol
 • Kişinin kendi kararlarını alabilme,
 • Hedefe tek başına özgüven ile gitme,
 • Başkalarına bağımlı olmama anlamlarına da karşılık gelmektedir.

Çocuklarda belirgin bir şekilde oto kontrolü sağlamaya yönelik girişimler 2 ve 3 yaşları arasında görülmektedir. Bu dönemlerde, çocuk her şeyi tek başına yapmak isteyerek bulunduğu yaşın girişimcilik ve özerklik ruhunu tatmin etmeye çalışacaktır. Bunu örnekler ile daha somut hale getirecek olursak,

 • tek başına yemek yeme,
 • salıncağa binme,
 • merdivenlerden çıkma gibi girişimlerde bulunarak çevresindeki kişilerin yardımını reddeder.
küçük-adımlar-2

Okul Öncesi Dönemde Çocukların Gelişiminde Aile, Rehberlik ve Oyunun Rolü

Çocuğun doğumdan itibaren anne baba ile kurduğu ilişki, daha sonra diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama karşı alacağı tavırların, benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur.

Özellikle okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumunun da aile olduğunu ve çocuğun bu dönem içinde ağırlıklı olarak anne babayı taklit ederek ya da model alarak öğrenir.

Beş yaş sonuna kadar çocuk etrafındaki her şeyi bilmek ve incelemek ister. Çocuğun bu amaçla yaptığı girişimlerin desteklenmesi, gerekli bilgilerin yaşına uygun olarak anlatılarak beslenmesi önemlidir.

 Bunların yanı sıra, okul öncesindeki rehberlik hizmetleri çocuğun okula olan uyumunu kolaylaştırarak, küçük kas becerilerini geliştirir. Ayrıca, okul, çocuğun yaş özelliklerine hitap eden çeşitli oyun ve faaliyetler ile sevdirilmeye çalışarak eğitim ve öğretim çekici hale getirilerek çocuk güdülenir.

küçük-adımlar-1

Okul Öncesi Dönemde Rehberlik: Aile İletişimi, Oyun, ve Çocuğun Gelişimine Etkileri"

Okul öncesi dönemde daha çok kişisel-sosyal rehberlik ön plana çıkmakta olup,  psikolojik danışmaya başvurulmamaktadır. Çünkü okul öncesi çocuklar kendilerini sözel olarak açık bir şekilde ifade edebilme olgunluğu ve becerisine henüz ulaşamamışlardır.

 Okul öncesi dönemdeki çocukların rehberlik hizmetinde aile ve öğretmen arasındaki iletişimin büyük bir önem vardır. Aile ve öğretmen arasında meydana gelen bu iletişime rehberlik alanında konsültasyon (danışma) denmektedir.

 Okul öncesi dönemdeki çocuklar için rehberlik çalışmalarında oyun ağırlıklı etkinlikle ve grup çalışmaları uygulanmaktadır. Oyunla birlikte sunulan etkinliklerde, çocuğun hayal gücünün ve zihinsel işlem becerileri geliştirilir.

Uygulanan oyunlar ve etkinlikler sayesinde, çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları keşfedilir. Böylece, çocuğun ileriki yaşamındaki sahip olacağı mesleki ve eğitsel hayatı ile ilgili birtakım yardımlarda  bulunulabilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir