Okul-Öncesinde-Oyunun-Yararları

Okul Öncesinde Oyunun Yararları

Temel eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan oyunla eğitim; öğretmenlerin, eğitimin hedeflerine ulaşması için kullandıkları araçlardan en önemlisidir. Oyunların biçimi, özellikleri, oyunun araç-gereçleri nesilden nesile değişse de çocuğun olduğu yerde oyunun ve oyuncakların olması evrensel bir kuraldır. Günümüzde çocukların televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletlerle erken yaşlarda tanışması gelişiminin önündeki en büyük etkenlerden biri olmaktadır. Okul çocukların ekrandan uzaklaşmasına katkı sağlamaktadır.

Oyunun Psikolojik Etkileri

Çocuklar öğrenme, karar verme, işbirliği, sıralama, düzenleme, paylaşma, başkalarının hakkına saygı gösterme, yardımlaşma gibi birçok değeri oyun sırasında farkına varmadan öğrenir ve zamanla benimser. Oyun eğitimin her alanında kullanılmakla birlikte erken çocukluk eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Oyun çocuğun psikomotor gelişimini, sosyal-duygusal gelişimini, dil gelişimini, bilişsel gelişimini ve öz bakım becerilerinin gelişimini etkiler.

Okul-Öncesinde-Oyunun-Yararları-2

Oyunun Çocuğun Fiziksel ve Psikomotor Gelişimine Olan Etkileri

Çocuk oyunla birlikte toplum hayatına hazırlanır. Oyun esnasında çevresindeki arkadaşlarını tanır. Çeşitli top, ip, çember gibi oyunlar yolu ile duyuların eğitimine yardım eder. Oyun, çocuğun kendi kendini idare edebilmesini, özgüven gelişimini, empati kurabilmesini ve arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurabileceğini öğretmektedir.

Çevrede ve doğada var olan toprak, su, çam ağacı yaprağı, kozalak, taş, ağaç dalları, yaprak çeşitleri, çiçek, deniz kabukları gibi doğal malzemelerle çocukların çevrelerini keşfettikleri, eğlendikleri ve de gözlemler yaptıkları oyunlardır. Bu oyunlarda kullandıkları malzemelerle çocuk doğayı tanır, doğada bulunan malzemelerle yeni şeyler üretmeye çalışır. Böylece çocuk hayal gücünü daha çok kullanır.

Çocukların su, kum, kil, çamur gibi doğal materyaller ile ilgili oyunları ve karalama, çizme, boyama gibi kalem, boya, fırça kullanımı parmak becerilerinin gelişimine yani küçük kas motor gelişimine etkisi büyüktür. Bu becerilerin tümü el-göz koordinasyonu desteklemektedir.

Kitap Önerileri

yumurcakları-oyalama-sanatı
oyun-oynama-sanatı

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir